Universitaire Pers Leuven

Books in JSTOR from Universitaire Pers Leuven
59 Books in JSTOR Copyright Date
Alles verandert altijd: Perspectieven op literair vertalen OPEN ACCESS 2019
Andere tijden, andere leiders?: Een beschrijving en analyse van leiderschapspraktijken op het bovenschoolse niveau 2015
Antropologie van de godsdienst: De andere zijde 2008
Architect en ambtenaar: De West-Vlaamse provinciaal architecten en de 19e-eeuwse architectuurpraktijk 2016
De beiaard: Een politieke geschiedenis 2009
Belgen, zijt gij ten strijde gereed?: Militarisering in een neutrale natie, 1890-1914 2019
Congo in Belgi?: Koloniale cultuur in de metropool 2009
Dans in Belgi? 1890-1940 2012
Denken en weten over de wereld: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2008
Doodgewone woorden: NS-taal en de Shoah 2010
Eurocentrisch denken voorbij: Interculturele perspectieven in geschiedenisonderwijs 2018
Europa, interdisciplinariteit en wetenschap: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2011
Europa waakt: Vrijheidsbeneming onder toezicht van het Europese antifoltercomité 2018
Feestelijke cultuur in de vroegmoderne Nederlanden: Nieuwe Tijdingen 2019
De gekooide mens: Gevangenisstraf als doorleefde realiteit 2016
Geleerd in de tropen: Leuven, Congo & de wetenschap, 1885-1960 2007
Gids van Landbouwarchieven in Belgi?, 1795-2000 2006
Haven in de branding: De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900 2008
Hedendaagse biografie?n over vroegmoderne lieden: Nieuwe Tijdingen 2018
Herdenken en vooruitgaan: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2014
Herinneringen aan de Holocaust: Geschiedenis & collectieve herinnering in gespannen verhouding 2016
Het beleid van de jeugdmagistraat 2010
Hoe historici geschiedenis schrijven: De Eerste Wereldoorlog en de historische praktijk 2017
Hoe zouden wij graag wonen?: Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig 2012
Identiteit in perspectief: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2019
In gesprek met morgen: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2010
In verscheidenheid verenigd: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2016
Intra-Europese migratie en mobiliteit: Andere tijden, nieuwe wegen? 2015
Jongeren vandaag en de wereld morgen: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2015
J.S. Bach. De h-Moll-Messe 2017
De kracht van wetenschap: Een geschiedenis van het onderzoeksbeleid aan de KU Leuven 2018
De levenskracht der bevolking: Sociale en demografische kwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum 2010
Levensrituelen: Dood en begrafenis 2007
The Lower to Middle Palaeolithic Transition in Northwestern Europe: Evidence from Kesselt-Op de Schans 2017
Marie Elisabeth Belpaire: Gender en macht in het literaire veld, 1900 - 1940 2013
Onhoudbaar verleden: Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in Belgi? 2014
Ons verste verleden: Historisch denken over de prehistorische mens in de oude wereld 2020
Opinie, feit en oordeel: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2018
Over grenzen en generaties heen: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2012
De papen van Brugge: De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad 2014
Participatiegolven: Dialogen over ruimte, planning en ontwerp in Vlaanderen en Brussel OPEN ACCESS 2019
Pro Deo: Ongevraagd juridisch advies voor vrijheidsstrijders en andere fanatici 2016
Rechts Vlaanderen: Religie en stemgedrag in negentiende-eeuws Belgi? 2009
Revoluties in de klas: Secundair geschiedenisonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1850 2014
Robert Schumann: Szenen aus Goethes Faust 2020
Sacrale ruimte in de vroegmoderne Nederlanden 2017
De schaduw van Ka?n: Freuds klinische antropologie van de agressiviteit 2013
De smaak van thuis: Erfgoed en voeding in Vlaanderen tussen 1945 en 2000 2018
De sonnetten aan Orpheus: Rainer Maria Rilke 2016
Strijd & inkeer: De kerk- en maatschappijkritische beweging in Vlaanderen, 1958-1990 2011
Tijd, evolutie en duurzaamheid: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2013
Uit de ketens van de vrijheid: Het debat over de sociale politiek in Belgi?, 1886-1914 2007
Van mensen en muizen: Vijftig jaar Nederlandstalige Faculteit Geneeskunde aan de Leuvense universiteit 2016
Visie en vooruitgang: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2009
Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen: Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in Belgi?? 2014
Welkom in Antwerpen?: Het Antwerpse vreemdelingenbeleid, 1830-1880 2020
Wetenschap en utopie: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2017
Wetenschap op de proef: Laboratoria in het Belgisch overheidsbeleid, 1870-1940 2016
Zorg en wetenschap: Een geschiedenis van de Leuvense academische ziekenhuizen in de twintigste eeuw 2019